Σ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Σ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ.:095675050
Γ.Ε.ΜΗ.:0425092906000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΕΓΝΑΤΙΑΣ 125
Τηλέφωνο:2310224007